Tworzenie nazw marek

Profesjonalne tworzenie nazw marek to usługa z dziedziny szeroko rozumianego marketingu, która polega na metodycznej kreacji nazw marek, produktów i firm z uwzględnieniem całego otoczenia rynkowego, w jakim będą one później funkcjonowały – tak aspektów fonetycznych, jak i kontekstu kulturowego.

Tworzenie nazw marek. Jak nazwać markę lub produkt?

Naszym Klientom oferujemy profesjonalną usługę Namingu™. W ramach usługi zajmujemy się metodycznej tworzeniem nazw produktów, marek i firm. W naszej pracy wykorzystujemy autorską Metodę Pól Eksploracji firmy partnerskiej: Turketti.com.

Metoda Pól Eksploracji pozwala na efektywne tworzenie nazw marek z uwzględnieniem aspektów, takich jak otoczenie konkurencyjne, fonetyczne ograniczenia transjęzykowe, główne kanały dystrybucji towarów, metody ekspozycji produktów, specyfika opakowań asortymentu a także problem aranżacji liter w nazwie.

Skuteczne, perswazyjne i umożliwiające ochronię prawną nazw produktów , sub-marek, linii produktowych i nowych marek są jednym ze znaczących ograniczeń rozwoju asortymentu. Są zmorą działów marketingu i R&D. Dodatkowo pomiędzy prawnikami firm (ew. agencjami patentowymi) a działami innowacji i marketingu powstała znaczna dziura kompetencyjna. Restrykcyjny charakter analiz prawnych dla znaków słownych i niezrozumienie istoty ochrony prawnej nazw przez działy marketingu blokuje wdrożenia nowych produktów. W SiebertHead łączymy różne kompetencje w jeden efektywny proces tworzenia nazw marek.