Kreacja marki to ciągłe podejmowanie działań budujących emocjonalną więź konsumenta z produktem/usługą, nieustanne opowiadanie historii (obrazem, słowem, zapachem i dźwiękiem), które obiecują odbiorcy korzyści w taki sposób, że konsument wierzy, iż dana marka nie ma substytutu czyli jest jedyna w swoim rodzaju.

Branding, często określany jako design marki, jest pojęciem węższym niż całościowa kreacja marki. W SiebertHead tworzymy branding stosując metodę Integrated Design™. Jest to kompleksowe podejście do brandingu 360 stopni; łączy identyfikację marki, grafikę opakowań, wzornictwo 3D, nazewnictwo, a nawet architekturę miejsc sprzedaży i zarządzanie kategorią, w całościowy branding bazujący na doświadczeniu i zaangażowaniu konsumenta (user brand experience).

Istotą kompleksowego podejścia w metodzie Integrated Design™ jest po pierwsze siła perswazji designu (spójna i niezależna od nośnika), po drugie modułowość, czyli swoboda w doborze nośników off-line/on-line, a finalnie optymalizacja budżetu i narzędzi komunikacji wizualnej. Wierzymy głęboko, że kreacja marki i design marki wymagają elastycznego podejścia do nośników a restrykcyjnego podejścia do wartości marki, które mają być komunikowane.

Tam gdzie kreacja marki ma znaczenie strategiczne tj. istotnie wpływa na budowanie przewagi konkurencyjne, tam niezbędne są umiejętności doświadczonej agencji brandingowej. SiebertHead posiada szeroką i unikalną kombinację umiejętności. Doświadczenie naszego zespołu jest kluczowe. Pracujemy na 3 kontynentach, nasz design marki dociera na więcej niż 25 rynków krajowych. Czerpiemy z antropologii kultury, psycholingwistyki, designu, neurologii, behawioryzmu konsumenta, architektury, shopper marketingu i zarządzania strategicznego.

Jak możemy pomóc Twojej marce? Poznaj nasze usługi i skontaktuj się z nami bezpośrednio.