Analiza strategiczna marki

Analiza strategiczna marki

Analiza strategiczna marki to rodzaj eksperckiej oceny, którą wykonuje się planując wprowadzenie nowej marki na rynek lub rebranding marki już istniejącej. Strategiczna analiza marki koncentruje się na badaniu i ewaluacji 4 filarów tj. 1) obecnego i przyszłego portfolio marki w kontekście trendów konsumenckich, 2) realnej grupy docelowej, 3) pozycjonowaniu marki przez pryzmat insight’u marki i hierarchii korzyści istotnych dla konsumentów i 4) otoczenia konkurencyjnego.

Głeboka analiza obecnego i przyszłego portfolio nierzadko bywa odkrywcza dla właścicieli marki, gdyż w SiebertHead prowadzimy ją w oderwaniu od bieżącego zarządzania firmą klienta i bez historycznych obciążeń. Diagnoza bywa nieprzyjemna i nierzadko narusza kluczowe przekonania co do asortymentu. Analiza marki musi angażować trendy konsumenckie jak konie pociągowe w trudnym terenie. W SiebertHead prowadzimy stały audyt trendów. Zmiany kulturowe i społeczne konsumentów są rzeczywistym poligonem dla badania kondycji portfolio marki i najsilniejszym motywatorem do weryfikacji portfolio.

Strategiczna analiza marki eliminuje powszechne rozumienie marketera, iż konsument jest daną statystyczną więc profil demograficzny to istota opisu odbiorcy. Grupa docelowa powinna to w rzeczywistości zestaw oczekiwań, przekonań i potrzeb niezależnie od wieku. Współczesny konsument jest tak zindywidualizowany, że szerokie targetowanie prawie zawsze jest nieskuteczne.

Marketerzy słysząc: analiza strategiczna marki widzą skomplikowaną prezentację strategów firmy. Natomiast w SiebertHead skupiamy się na ‘prześwietlaniu marki’ przez pryzmat niezaspokojonych potrzebach konsumenta (grupy docelowej) i jego stylu życia. Wraz z zespołem klienta i badaczami stawiamy hipotezy i budujemy tzw. benchmarki pozwalające na zdefiniowanie pełnego behawioralnego profil grupy docelowej, w którym istotą jest hierarchia istotności korzyści oferowanych przez markę. Efektywne pozycjonowanie marki musi stawiać potrzeby konsumenta w centrum uwagi.

Analiza strategiczna marki jest jak auto na bezdrożach z kierowcą bez mapy jeśli nie uwzględnia wieloaspektowej oceny konkurencji. Kluczowa nie jest znajomość marek i działań konkurencji lecz wnioskowanie z ich sukcesów i porażek na potrzeby marki, dla której pracujemy. Eliminujemy myślenie, że mniejsi gracze lub marki spoza kategorii nie są konkurencją. Najbardziej innowacyjne pomysły, te małe i te duże, powstają właśnie na styku kilku kategorii lub/i czerpią z niedoskonałych prób zawojowania rynku przez mini konkurentów. Tak więc odpowiadamy szczegółowo na pytanie: czego możemy się nauczyć od konkurencji?